Nasza misja, nasze działania
"Prawo Dziecka"

Stowarzyszenie "Prawo Dziecka" powstało w roku 2016, utworzone przez grupę rodziców walczących o możliwość wychowywania swoich dzieci. Po kilkuletnich doświadczeniach współpracy z różnymi organizacjami, analizując metody działania i osiągane efekty, postanowilismy stworzyć organizację o odmiennym profilu. W centrum naszych działań postawilismy dziecko i jego prawa, rezygnując z agresywnej retoryki i stawiając na pracę u podstaw. Nasz cel to bronić prawa dzieci do miłości i opieki ze strony obojga rodziców. Walczymy o wprowadzenie w Polsce europejskich standardów w zakresie opieki naprzemiennej i kontaktów dzieci z rodzicami żyjącymi w separacji. Koncentrujemy się na zmianie prawa, w mniejszym stopniu na akcjach bezposrednich. Udzielamy wsparcia naszym członkom i propagujemy dobre praktyki. Wspierają nas mężczyźni i kobiety, jesteśmy apolityczni i neutralni światopoglądowo. Nie tolerujemy agresji i łamania prawa. Uczestniczymy w przygotowaniu zmian w prawie i w popularyzacji zrównoważonego rodzicielstwa. Są wśród nas zarówno osoby walczące o odzyskanie kontaktu z dziećmi, jak i te, które już osiągnęły zakładane cele w postaci szerokich kontaktów, czy opieki naprzemiennej. Ty też możesz włączyć się w nasze działania. Skontaktuj się z nami - razem zdziałamy więcej.

Działalność Stowarzyszenia:
 • gradeLegislacja

  Od 2017 roku uczestniczymy w procesie modyfikacji Kodeksu Rodzinnego i Opekuńczego oraz innych ustaw. Pracujemy z parlamentarzystami z senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i in. Choć jest to trudny proces, mamy nadzieję, że wypracowane ponad podziałami politycznymi rozwiązania ujete senackim druku 776 zostaną w końcu wdrożone do prawa materialnego.

 • gradeWsparcie

  Ważną częscią naszej działalności jest wspieranie naszych członków, dzielenie się wiedzą i pomaganie w zmaganiach z machiną wymiaru sprawiedliwości. Więcej na ten temat w zakładce "Wsparcie".

 • gradeOpracowanie danych

  Wraz z innymi organizacjami uczestniczymy w zbieraniu i opracowaniu danych z Polski, Europy i świata nt. przestrzegania praw dziecka, działania sądownictwa rodzinnego, czy badań nad różnymi modelami wykonywania władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców. Wyniki i opracowania udostępniamy zainteresowanym podmiotom, w tym instytucjom uczestniczącym w stanowieniu prawa, mediom itp. Więcej na ten temat w zakładce "Dane"

 • gradePopularyzacja

  Współpracując z mediami różnych nurtów staramy się popularyzować wiedzę nt. zrównoważonego rodzicielstwa, opieki naprzemiennej, a także nt. problemów z przestrzeganiem praw dziecka i praw obywatelskich w Polsce. Możemy pochwalić się wieloma tekstami w gazetach i czasopisamch, audycjami radiowymi i telewizyjnymi. Do naszych celów statutowych należy także organizowanie szkoleń dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i in. sektorów związanych z przestrzeganiem praw dzieci i rodziców oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych samych rodziców.

 • gradeWspółpraca

  Współpracujemy nie tylko z parlamentarzystami, prawnikami, psychologami czy przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Rozwijamy współpracę z wybranymi organizacjami walczącymi o realizację praw dzieci do obojga rodziców, w tym m.in. Stowarzyszeniem "Dla Dobra Dziecka", z którym wspólnie angażujemy się w prace legislacyjne. Staramy się promować dobre standardy w zakresie naszej działalności, w tym jasność w zakresie jej celów oraz metod, odrzucając programowo działania sprzeczne z prawem, czy negatywnie wpływające na dzieci.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Prezes: Paweł Borusiewicz
 • Członek Zarządu: Piotr Jankowski
 • Członek Zarządu: Dariusz Kowalski
 • Członek Zarządu: Jan Kozłowski

Dane rejestrowe

 • Nazwa: Stowarzyszenie Prawo Dziecka
 • Adres: ul. Krasińskiego 38B/43, 01-779 Warszawa, Polska
 • Telefon: 501 019 975
 • Data rejestracji: 20 marca 2017 r.
 • KRS: 0000665590
 • NIP: 1182140781
 • REGON: 366830459
 • Rachunek bankowy: 46 1750 0012 0000 0000 3702 9122