Wsparcie

Jednym z naszych celów statutowych jest udzielanie wsparcia członkom i sympatykom Stowarzyszenia w ich staraniach o utrzymanie więzi z dziećmi. W tym zakresie udostępniamy platformę wymiany informacji i doświadczeń na zamkniętej grupie Facebooka. W przypadku regularnych członków Stowarzyszenia udzielamy także na ich prośbę bardziej zindywidualizowanego wsparcia w zakresie pomocy w prowadzeniu spraw sądowych, samodzielnie lub z pomocą współpracujących z nami prawników i psychologów. W szczególnych przypadkach jako Stowarzyszenie możemy przystąpić do sprawy na prawach strony. Więcej informacji chętnie udzielimy w bezpośrednim kontakcie.

W jaki sposób możemy Ci pomóc:
 • gradeGrupa wsparcia: doświadczenie i wiedza

  W naszej zamkniętej grupie na Facebooku, liczcej ponad 600 członków, wymieniamy się informacjami i dzielimy wiedzą w zakresie postępowań przed sądem rodzinnym, walki z alienacją rodzicielską, pracami nad zmianą prawa. Każdy post może liczyć na odpowiedź użytkowników. W odróznieniu od innych miejsc w sieci znajdziesz tu tylko sensowne informacje, grupa jest moderowana, nie tolerujemy agresji słownej, postów off-topic, czy wezwań do łamania prawa. Na grupie znajdziesz też informacje o bieżących działaniach Stowarzyszenia, zaproszenia do udziału w spotkaniach, grupach zadaniowych i wydarzeniach.

 • gradeWsparcie przed sądem

  W ramach istniejącego prawa członkowie Stowarzyszenia mogą udzielić Ci wsparcia na sali sądowej. Podstawową formą wsparcia jest udział osoby zaufanej na rozprawie. Oddelegowany członek Stowarzyszenia może na Twóją prośbę towarzyszyć Ci w sądzie, robić notatki, a po rozprawie przedyskutować Twoją taktykę procesową. Jako stowarzyszenie mamy także uprawnienia do przystąpienia do sprawy na prawach strony. Zaletą tego rodzaju wsparcia jest więcej uprawnień - możemy w Twoim imieniu składać wnioski, oświadczenia, czy zastrzeżenia do protokołu. W pewnych typach spraw Stowarzyszenie może występować także w charakterze Twojego pełnomocnika, ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami.

 • gradeMediacje

  Nasze Stowarzyszenie oferuje mediacje dla rozstających się rodziców. Na tle innych podmiotów działających w tym zakresie wyróżnia nas to, że działamy z perspektywy interesu dziecka i jego prawa do obojga rodziców. Co istotne, mediacje prowadzą osoby, które same przechodziły przez rozpad związku i skutecznie wypracowały porozumienie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej. Warto podkreślić, że mediacje prowadzone przez nas mają precyzyjnie zdefiniowany cel: chodzi nie tyle o łagodzenie konfliktu okołorozwodowego, co o uzyskanie zgody obojga rodziców na to, by z tego konfliktu wyłączyć dzieci. Jeżeli właśnie tego szukasz - zapraszamy do kontaku z nami.

 • gradePomoc sprawdzonego specjalisty

  Nasze Stowarzyszenie współpracuje ze specjalistami z zakresu psychologi, pedagogiki oraz prawa. Tym, którzy mają taką potrzebę, pomagamy w znalezieniu dobrego specjalisty. Szczególnie blisko współpracujemy z mec. Honoratą Janik-Skowrońską, która w ramach naszej strony prowadzi swój dział prawny.

W jaki sposób możesz pomóc sobie i nam:
 • gradeBuduj społeczną świadomość problemu

  Niska świadomość społeczna w zakresie problemu alienacji rodzicielskiej, czy dysfunkcyjnego działania sądownictwa rodzinnego to główny problem. W mediach, także głównego nurtu, często można się spotkać z opiniami które bazują na stereotypach i braku wiedzy. Pamiętaj, żeby dzielić się swoimi opiniami i wiedzą tak szeroko, jak to możliwe, bo tylko istotne poparcie społeczne dla reformy sądownictwa rodzinnego, oparte na zrozumieniu istoty problemu, pozwoli wprowadzić w życie niezbędne zmiany.

 • gradeWłącz się w nasze działania

  Jeżeli problem alienacji rodzicielskiej dotyka także Ciebie, to w swoim dobrze pojetym interesie włącz się w działania organizacji pozarządowych, które próbują doprowadzić do niezbędnych zmian w działaniu sądów rodzinnych. Nie wystarczy działać w swojej sprawie, bo tu potrzebne są zmiany systemowe. Razem możemy więcej: zapraszamy do kontaku z nami.

 • gradeWesprzyj nas

  Nasza działania pochłaniają czas i pieniądze. Jeżeli nie możesz włączyć się w nie osobiście - wesprzyj nas materialnie. Każda pomoc jest istotna. Nasz rachunek bankowy: Raiffeisen Bank Polska 46 1750 00120 000000 037029122.

Kampania RPD
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na problem alienacji rodzicielskiej i konfliktów okołorozwodowych