Okiem prawnika
Honorata Janik – Skowrońska

Adwokat, mediator, ekspert w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności praw dziecka w sytuacji rozstania rodziców. Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Prawo Dziecka" i innymi organizacjami wspierającymi idęę zrównoważonego rodzicielstwa. Jest autorką publikacji „Dziecko w centrum w sytuacji rozstania rodziców” oraz wielu innych dotyczących m.in. pieczy równoważnej (opieki naprzemiennej) oraz alienacji rodzicielskiej. Wielokrotnie doceniana i wyróżniana. Bierze aktywny udział w wydarzeniach związanych z ochroną praw dzieci - m.in. jako prelegentka na konferencji „Kocham, Rozumiem, Szanuję” II Malborskiego Kongresu Dziecięcego, gdzie obok Rzecznika Praw Dziecka i Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka - miała okazję wygłosić wykład na temat roli dziecka w procesie sądowym. Objęła patronatem prawnym Terenowy Komitet Praw Dziecka w Gdańsku, gdzie miała okazję przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązań prawnych koniecznych do podjęcia ochrony prawnej dzieci. Bierze udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – wspierając w tym zakresie Stowarzyszenie Prawo Dziecka i „Dla Dobra Dziecka”. Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP – wygłaszała opinię na temat opieki naprzemiennej. W 2012 r. została laureatką w Konkursie Profesjonaliści FORBESA – zawody zaufania publicznego w kategorii ADWOKAT w województwie pomorskim. Zaangażowana w swoją pracę, stale poszerza horyzonty.

Wybrane artykuły:
Czy alienacja rodzicielska może być uznana za przestępstwo?
Alienacja rodzicielska to przemoc emocjonalna wobec dziecka i drugiego rodzica, która przyczynia się do powstania u dzieci zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i rozwojowych. Pojęcie „znęcanie się” nie podkreśla ani szczególnego celu, do którego sprawca powinien zmierzać, ani żadnych szczególnych pobudek bądź motywów (nie musi mieć na celu znęcania się). O znęcaniu się można mówić nie tylko wówczas gdy sprawca chce zadać swojej ofierze cierpienie (sadyzm, poczucie własnej siły), ale także wtedy, gdy sprawca kieruje się gniewem, poczuciem własnej siły, źle pojętymi względami wychowawczymi. Na przykładzie jednego z niedawnych orzeczeń sądowych można mieć ostrożną nadzieję, że alienacja rodzicielska także w Polsce będzie skuteczniej karana.
Czy w celu orzeczenia opieki naprzemiennej konieczne jest porozumienie rodziców?
Często można spotkać się z przekonaniem, że konflikt między rozstającymi się rodzicami wyłacza mozliwość orzeczenia pieczy równoważnej (opieki naprzemiennej). Nie jest to jednak konieczne. Rolą sądu, wspieranego opiniami biegłych jest ustalenie, czy opieka naprzemienna będzie korzystna dla dziecka. W szczególności – czy zapewnienie osobistej styczności z obojgiem rodziców (w sytuacji ich konfliktu) byłoby korzystniejsze dla rozwoju dziecka, niż znaczne ograniczenie kontaktu z jednym z rodziców.