60 000* dzieci rocznie...

... staje się półsierotami z woli sądu. My chcemy to zmienić.


Unsplashed background img 1

school

Wiedza

Żeby przeciwdziałać łamaniu praw dzieci, zbieramy i nagłaśniamy informacje na temat skali tego zjawiska. Jeśli jeszcze nie wiesz, ile zła czynią czynią każdego roku polskie sądy rodzinne tysiącom dzieci odbierając jednego z rodziców, to zobacz nasze opracowanie.

account_balance

Legislacja

W parlamencie pracujemy nad zmianą prawa. W oparciu o petycję organizacji walczących o prawa dzieci powstał już senacki projekt ustawy. Uczestniczymy w tych pracach od początku pilnując, by powstało sensowne prawo, które odmieni los tysięcy dzieci i rodziców.

group

Wsparcie

Wspieramy naszych członków - rodziców i krewnych, walczących o prawo do rzeczywistego udziału w wychowaniu dziecka. Dzielimy się wiedzą, wspieramy przed sądem jako osoby zaufania i przystępujemy do spraw jako strona społeczna.

Prawo Dziecka - aktualności.

   Polecamy audycję w Radiu Łódź
Radio Łódź wyemitowało audycję z udziałem Daniela Gugi, reprezentującego Stowarzyszenia "Dla Dobra Dziecka" i Dawida Gabary, współpracującego m.in. ze Stowarzyszeniem "Prawo Dziecka". W audycji wziął też udział Paweł Borusiewicz, prezez SPD. Rozmowa dotyczyła opieki naprzemiennej i kwesti zablokowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian, nad którymi strona społeczna pracowała w Senacie.
   Polecamy audycję w Radiu Gdańsk
Radio Gdańsk wyemitowało audycję z udziałem Pawła Borusiewicza, prezesa Stowarzyszenia "Prawo Dziecka" i współpracującej ze Stowarzyszeniem mec. Honoraty Janik - Skowrońskiej. Problematyka ochrony prawa dziecka do obojga rodziców, wadliwe prawo i walka o popularyzację opieki naprzemiennej - kontynuujemy serię wystąpień medialnych nie składając broni po zablokowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad zmianą prawa, prowadzonych w Senacie RP.
   Polecamy tekst w portalu Gazeta.PL
Portal Gazeta.PL zamieszcza ciekawy wywiad z mec. Joanną Daczyńską, która reprezentując najczęściej ojców, dzieli się doświadczeniami z nierównej walki z sądami rodzinnymi. Alienacja rodzicielska, bezkarność matek utrudniającyh ojcom kontakty z dziećmi, niedowład i stronniczość sądów - z tym wszystkim jako Stowarzyszenie "Prawo Dziecka" mamy do czynienia na codzień, ale dla mniej zorientowanych w temacie ten artykuł może być pouczający, bo autorce - kobiecie, matce i w końcu - przedstawicielce zawodów prawniczych trudniej odmówić wiarygodności.
Polecamy reportaż w TVN - Polska i Świat
W Programie TVN "Polska i Świat" 3.08.2019 został wyemitowany reportaż poświęcony sytuacji dzieci i ojców po rozstaniu rodziców. Prouszono problematykę utrudniania kontaktów oraz kwestię zablokowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad senackim projektem zmian w prawie (druk 776), wprowadzającym szerzej opiekę naprzemiennną do prawa rodzinnego, w którego opracowaniu brali udział członkowie Stowarzyszenia "Prawo Dziecka". Reportaż powstał we współpracy z członkami i sympatykami Stowarzyszenia.
Polecamy artykuł w "Dużym Formacie"
W "Dużym Formacie", dodatku do "Gazety Wyborczej" ukazał się obszerny artykuł nt. sytuacji dzieci i ojćów po rozstaniu rodziców, a także na temat zablokowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości procesu legislacyjnego dot. zmian w m.in. KRiO, ułatwiających orzekanie opieki naprzemiennej. Artykuł powstał na podstawie rozmów z członkami, współpracownikami i sympatykami Stowarzyszenia "Prawo Dziecka" - zachęcamy do lektury.
Prace nad senackim projektem zmian w KRiO - zablokowane!
Niestety, po 2 latach naszej pracy w Senacie nad projektem zmian w prawie, wprowadzających szeroko opieke naprzemienną do sądownictwa rodzinnego, po uzyskaniu świetnych opinii do projektu, po przyjęciu projektu przez aklamację przez senatorów róznych opcji politycznych, ostatecznie projekt senacki (tzw. druk 776) został zablokowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Senatorowie partii rządzącej karnie zastosowali się do odgórnych wytycznych i głosowali przeciwko dalszemu procedowaniu projektu. Duże brawa dla senatorów opozycjnych i niezrzeszonych, szczególnie dla senatora Aleksandra Pocieja (PO), który już kilkukrotnie próbował zgłosić projekt do porządku obrad. Zastanawiacie się, co musiałoby się wydarzyć, żeby władza w końcu pochyliła się nad problemem tysięcy alienowanych dzieci? My też. Spróbujemy podsumować nasze wnioski przy urnach wyborczych - to już niedługo.
Od kobiety do kobiet - warto przeczytać!
Na blogu "mamwatpliwosc.pl" blogerka Radomska dzieli się refleksjami nt. działań matek, które alienują swoje dzieci od ojców. Bardzo polecamy ten kobiecy punkt widzenia na sprawę i spostrzeżenia autorki, które my w Stowarzyszeniu "Prawo Dziecka" możemy, niestety, potwierdzić na każdym kroku.
RPO kolejny raz zwraca uwagę na rażące zaniedbania w regulacji zawodu psychologa
W wystąpieniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 1.07.2019 Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca kolejny raz uwagę, że przyjęta 13 lat temu ustawa o zawodzie psychologa nigdy nie zaczęła być stosowana. Nie powołano samorządu zawodowego psychologów, który ma dawać prawo do wykonywania zawodu. Sądy powołują więc biegłych psychologów na podstawie niejasnych kryteriów, to samo dotyczy psychologów szkolnych czy tych, którzy oceniają osoby ubiegające się o broń [...]. Ludziom w kryzysie doradzają psychologowie, którzy formalnie nie mają prawa wykonywania zawodu. Wg. RPO to przykład trudnej do zrozumienia niemocy państwa. Jeżeli nic się nie zmieni, to nadal obowiązki psychologa będą wykonywać osoby, które: nie muszą kierować się kodeksem etycznym, nie posiadają ustandaryzowanych metod psychologicznych i nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za ewentualne błędy.
Doroczna Międzynarodowa Konferencja nt. Pieczy Równoważnej (ICSP) - Strasburg 2018
W dniach 22-23.11.2018 r. odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja nt. pieczy równoważnej (pot. "opieki naprzemiennej"). Konferencje te są corocznie organizowane przez International Council on Shared Parenting, grupując naukowców, prawników i przedstawicieli sądownictwa rodzinnego z różnych krajów i kontynentów. W roku 2018 współorganizatorami spotkania była m.in. Rada Europy i Uniwersytet w Strasburgu. Wśród konkluzji spotkania znalazło się wezwanie Komitetu Praw Dziecka ONZ, Rady Europy, rządów i stowarzyszenia zawodowych do m.in.:
  • jasnego zdefiniowania i stosowania pojęcia „najlepiej pojęty interes dziecka” w kontekście separacji rodziców, tak aby rozumienie „najlepszego interesu” było oparte na dowodach i skoncentrowane na dziecku
  • uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska leży w najlepszym interesie dziecka, ponieważ zachowuje jego relacje z obojgiem rodziców i zmniejsza konflikty między rodzicami
  • uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska jest jednym z podstawowych praw dziecka
Kolejna konferencja planowana jest w dniach 2-3.12.2019 w Maladze, w Hiszpanii.
Naszym celem są zmiany, nie narzekanie
Unsplashed background img 2